publicacions

 • Ferrer, J. (2016). “¿Una Realidad Virtual feliz? Del laboratorio a la popularidad privativa”. Mosaic. UOC. http://mosaic.uoc.edu/2016/11/09/una-realidad-virtual-feliz-del-laboratorio-a-la-popularidad-privativa/
 • Ferrer, J.; Ardévol, E.; Parés, N. (2016). “Ethnography and (co)designing for a Mixed Reality Interactive Slide”;. A: Pink, S.; Ardévol, E.; Lanzeni, D.; (ed.). Digital Materialities: anthropology and design. London: Bloomsbury.
 • Soler-Adillon, J., Ferrer, J., and Parés, N. “A novel approach to interactive playgrounds: the interactive slide project.” Proceedings of the 8th international Conference on interaction Design and Children (Como, Italy, June 03 – 05, 2009). IDC ‘09. ACM, New York, NY, 131-139, 2009.
 • Parés, N., Carreras, A., Durany, J., Ferrer, J., Freixa, P., Gomez, D., Kruglanski, O., Parés, R., Ribas, J.I., Soler, M., Sanjurjo, A. “Starting Research in Interaction Design with Visuals for Low Functioning PAS Children.” CyberPsychology & Behavior. Mary Ann Liebert, Inc. publishers, New Rochelle, NY, Vol. 9, No. 2, April. Pag. 218-223, 2006.
 • Ferrer, J. i Gómez, D. “Argila: un invitació a enfangar-se. Repensar els sistemes de creació col·lectiva en xarxa”. Congrés OCS, grup C-9. 2006. http://netart.iua.upf.edu/germinador/…
 • Gómez, D. i Ferrer, J. “A-pam del nas. Una topografía miope para la WWW“. Actas de Interacción’05 (AIPO). Primer Congreso Español de Informática CEDI’05, Granada, 2005.http://sitlocal.wordpress.com/2007/03/16/…
 • Parés, N., Carreras, A., Durany, J., Ferrer, J., Freixa, P., Gomez, D., Kruglanski, O., Parés, R., Ribas, J.I., Soler, M., Sanjurjo, A. “MEDIATE: Strategies for Interactive Communication in a Multisensory Enviroment for Children with Severe Autism.” Formats, 4. Universitat Pompeu Fabra (en català, en Castellano, in English), 2005.http://www.upf.edu/materials/depeca/formats/npares_ing_ar.htm
 • Parés, N., Carreras, A., Durany, J., Ferrer, J., Freixa, P., Gomez, D., Kruglanski, O., Parés, R., Ribas, J.I., Soler, M., Sanjurjo, A. “Promotion of creative activity in children with severe autism through visuals.” Proceedings of the 4th International Conference on Interaction Design and Children, IDC2005. ACM SIGCHI, June 8-10, Boulder, CO., 2005.
  http://www.iua.upf.es/eic/eic_site/public/IDC05_mediate.pdf
 • Parés, N., Carreras, A., Durany, J., Ferrer, J., Freixa, P., Gomez, D., Kruglanski, O., Parés, R., Ribas, J.I., Soler, M., Sanjurjo, A. “MEDIATE: An interactive multisensory environment for children with severe autism and no verbal communication.” Proceedings of the Third International Workshop on Virtual Rehabilitation (IWVR’04). EPFL, Lausanne, Switzerland. (Awarded the Biodex Best Paper Award), 2004.
  http://www.iua.upf.es/eic/eic_site/public/IWVR04.pdf
 • Ferrer, J. i Gómez, D. “TAG. Arts, xarxes i cooperació“. Portal de la Universitat Oberta de Catalunya. 2002.
  http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/dgomez_jferrero…
 • Gómez, D. i Ferrer, J. ” Net.art cooperatiu: una proposta“. Comunicació a les IV Jornades sobre Art i Multimèdia. Mediateca CaixaForum. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2002.
  http://www.mediatecaonline.net/ivjornades/cat/comunica…
 • Gómez, D. i Ferrer, J. “Aproximación al net.art“. Material didàctic per als estudis de Graduat Multimèdia a Distància. Universitat Oberta de Catalunya i Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. 2001
  http://cv.uoc.edu/~mgmmd/mat/gd013/gd013_011/index.html

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.